Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh và tầm nhìn

  • Tầm nhìn: 

Với khát vọng vươn lên, Hòa An Group quyết tâm phấn đấu trở thành một trong những Công ty sản xuất sản phẩm nhựa hàng đầu taị Miền Bắc. Phấn đấu sản phẩm nhựa mang thương hiệu HoaAn Plastic được thị trường lựa chọn thay thế các sản phẩm nhựa nhập ngoại cùng loại. Phấn đấu đưa sản phẩm nhựa ‘Hoa An Plastic’ xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

  • Sứ mệnh: 

-    Xây dựng môi trường làm việc với sự nhiệt huyết, đồng lòng, quyết tâm, sáng tạo của tất cả CBCNV trên nền tảng của sự tự hào, tin tưởng, lạc quan : Lao động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.
-    Trân trọng quyền lợi của đối tác. Với phương châm hợp tác cùng phát triển, phấn đấu luôn mang lại giá trị gia tăng cho các đối tác , từ đó trở thành “Người đồng hành số 1” trên con đường thành công của đối tác, bạn hàng.